Worldopoly ICO REVIEW - TRÒ CHƠI DI ĐỘNG ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI KẾT NỐI AR, AI, BLOCKCHAIN ​​VÀ DAG

SERVER VIPDOWNLOAD VIDEO
Worldopoly ICO REVIEW - TRÒ CHƠI DI ĐỘNG ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI KẾT NỐI AR, AI, BLOCKCHAIN ​​VÀ DAG

Worldopoly chứa công nghệ blockchain / dag tích hợp, mang đến ấn tượng của game về nền kinh tế thực.

Xem thêm thông tin tại đường Links bên dưới:

IСO [26 Feb, 2018 - 21 Jun, 2018]
Author: xoctoan21
Website: https://worldopoly.io/
Whitepaper: https://worldopoly.io/resource/pdf/Wo...
Twitter: https://twitter.com/worldopoly
Facebook: https://www.facebook.com/worldopoly
Telegram: https://t.me/worldopoly
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?act...
ETH: 0x5465Ca69C2Afc96d05D0247d43813de28AF38C04

Page: worldopoly ico, wordopolis, wordopoly instructions, wordopoly, wordopolis game, wordopoly directions, wordopolis - the word discovery game, world political map, world politics, worldpoly, world pollution,
Loading...

Related videos

Loading...