(GTS - Tuyên giáo) Cảnh giác trước âm mưu bóp méo Luật An ninh mạng

SERVER VIPDOWNLOAD VIDEO
Cảnh giác trước âm mưu bóp méo Luật An ninh mạng
---------
Luật An ninh mạng đã chính thức được Quốc hội thông qua vào sáng nay 12/6/2018. Một dự luật quy định cụ thể về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
---------
Dự luật gồm có 7 chương, 43 điều. Trong quá trình xây dựng, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý và giải trình, Luật đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam trên không gian mạng, đảm bảo phù hợp với các thông lệ quốc tế. Luật an ninh mạng cũng là cơ sở pháp lí quan trọng để lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực thi nhiệm vụ, chặt chẽ; đồng thời kiểm soát hoạt động này không để xảy ra lạm quyền.
---------
Nguồn: An ninh toàn cảnh 12/6/2018, Truyền hình Công an nhân dân (https://www.antv.gov.vn).
UNIBIKE 2018 - ROWERY KOLEK, Brooks Adrenaline GTS 17 Review | Running Shoes Guru, Inicio - GTS TELECOMUNICACIO, IMSA GT Championship - Wikipedia, GTS, EN CIUDAD Y DONDE TÚ QUIERAS. - Vespa., Getting Started with Apps and Games - amazon., Sharky For, Sites-JB-US-Site - Official JBL St, Glastron Legendary Quick-To-Plane Stable Vee Hull Bo, 3GSM: HTC X7500, S710 & P3350 | Trusted Revi,
Page: gts tuning, gts tulsa, gts tunes, gts turism, gts tumeric, gts tubular, gts turmeric, gts tulsa ok, gts tuf kaf, gts turbine meter, gts tubular k frame mopar,
Tags:
Loading...

Related videos

Loading...