[Buổi 3] Học tiếng Anh qua bài hát "Can't help falling in love - Elvis Presley" cùng Thảo Kiara

SERVER VIPDOWNLOAD VIDEO
Buổi 3: Học tiếng Anh qua bài hát cùng chị Thảo Ki
Bài hát: Can't help falling in love (tông nữ)
Ca sĩ: Elvis Presley
Tham gia tại Facebook: https://www.facebook.com/thao.kiara/
Thời gian: 21:30 Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
Lyrics + Lời dịch: https://evergreen.edu.vn/hoc-tieng-an...


Học tiếng Anh giao tiếp bằng trải nghiệm: https://evergreen.edu.vn/
Blog tiếng Anh giao tiếp: https://www.hoctienganhgiaotiep.ga/
Fanpage Evergreen: https://www.facebook.com/tienganhtrai...
Fanpage: https://www.facebook.com/hoctienganhg...
Fanpage thủ thuật Evergreen: https://www.facebook.com/Th%E1%BB%A7-...
Chan Phuoc Liem High Sch, Hội Quán Nhà Việt , http://login.livecare.net/liveletexe/it.,
Page:
Loading...

Related videos

Loading...