Bk-Sống Tử Tế 03: ĐBQH Trương Trọng Nghĩa về 5 VIỆC CẦN LÀM...

SERVER VIPDOWNLOAD VIDEO
Bk-Sống Tử Tế 03: ĐBQH Trương Trọng Nghĩa về 5 VIỆC CẦN LÀM...
Trích bài phát biểu của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa tại diễn đàn Quốc hội khoá XIII... về 5 VIỆC CẦN LÀM , tập trung vào Tuyên thệ CHỐNG THAM NHŨNG & Xác định BẠN - THÙ:
- Thứ nhất: phải làm cho đất nước là nơi đáng sống, người dân và người nước ngoài muốn đến, muốn ở lại, chứ không phải muốn ra đi.
- Thứ hai: phải bảo đảm cho người dân nếu chưa giàu thì cũng phải có tự do dân chủ, an toàn, an ninh, công bằng, công lý, được xã hội quan tâm, sống với nhau có tình nghĩa, có văn hóa, đạo đức tốt đẹp, làm cho người dân tự hào về người Việt Nam, nước Việt Nam, cho dù chúng ta còn nghèo và chưa phát triển;
- Thứ ba: trong phát triển kinh tế và tiêu dùng hàng ngày phải động viên 90 triệu đồng bào thắt lưng buộc bụng, cần cù siêng năng, thanh niên chăm học, chăm làm, bớt nhậu nhẹt, tiêu xài phung phí, người dân ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam và ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cho dù chưa bằng hàng ngoại. Cán bộ, công chức giảm bớt lãng phí và tuyên thệ không tham nhũng khi nhậm chức, và trước mắt cố gắng giảm bớt tham nhũng trong quan hệ với dân và doanh nghiệp.
- Thứ tư: phải tăng cường thực chất khối đại đoàn kết của 54 dân tộc, đoàn kết vùng miền, đoàn kết đồng bào trong, ngoài nước, hàn gắn các vết thương của quá khứ và không khoét thêm những vết thương mới.
- Thứ năm: xác định đúng bạn, thù. Phải lấy lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất, nghĩa là phải xác định cho đúng ta, bạn, thù. “Ta là đồng bào 54 dân tộc Việt Nam đang sống ở Việt Nam và hải ngoại, ta là nhân dân ta. Bạn là những ai ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, chủ quyền, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. “Còn thù là thế lực thù địch, đó là những thế lực cản trở đổi mới, cản trở phát triển, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, làm cho nước ta suy yếu, lệ thuộc nước ngoài, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại an toàn, an ninh của đất nước”, ông Nghĩa phân tích. Theo ông, ngoài những thế lực thù địch ấy thì còn lại là ta và là bạn của ta, cho dù có sự khác biệt về phương pháp, về quan điểm và về nhận thức. Xác định không đúng ta, bạn, thù, có thể xảy ra tình hình thay vì thêm bạn, bớt thù thì lại thêm thù, bớt bạn, coi bạn là thù và coi thù là bạn, thay vì đánh vào địch thì lại đánh vào ta, thay vì tăng cường đại đoàn kết thì lại làm suy yếu đại đoàn kết dân tộc. “Tên Diên Hồng của hội trường này bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử minh chứng cho một chân lý. Hàng ngàn năm qua dân tộc ta đã luôn phải chống lại những kẻ ngoại xâm đông và mạnh hơn mình, nhưng cuối cùng vẫn luôn luôn thắng lợi, bởi vì nuôi dưỡng và tập hợp được lòng yêu nước của toàn dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, đại biểu Nghĩa nói.

Kết thúc phát biểu, ông Nghĩa nhắc lại câu thơ có ý nghĩa lịch sử sâu xa của nhà thơ Tố Hữu, có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay:“Nỏ thần chớ để sa tay giặc / Mất cả đất liền cả biển sâu”. “Nỏ thần của chúng ta chính là lòng yêu nước của hơn 90 triệu đồng bào hợp thành khối đại đoàn kết dân tộc, nhờ nó mà đất nước và dân tộc này đã tồn tại hơn 4.000 năm qua”, ông Nghĩa nói.
Nguồn: VTV 1 - Thời sự - 2016.

Page: book sangadhara by kalachakram narasimha, bk singh, bk singla, bk sunglasses, bk songs mp3, bk song hindi, bk songs youtube, bk songs 2018, bk songs lyrics, bk songs online, bk song download,
Tags:BkHSE
Loading...

Related videos

Loading...